Kvalitet och hållbarhet

Linsgryta i en skål

Kvalitet

Bra kvalitet - en självklarhet för oss!

Bra mat som hamnar i magen ger bättre förutsättningar att lära och leva. Kvalitativa måltider kan bidra till att stimulera nyfikenhet på mat, hälsa, miljö och livsmedlens väg från jord till bord. Det är bland annat därför vi jobbar mycket med ekologiska råvaror och varför vi ständigt utvecklar vegetariska recept. Att investera i bra måltider ger effekter som sträcker sig långt bortom matsalen.

Bra mat ger nöjda gäster, något vi aldrig kompromissar på är kvalitet!

Vi använder oss alltid av bra råvaror och utgår från smaker som vi vet att våra gäster tycker om. Men det betyder inte att vi drar oss för att testa nya maträtter. Variation är viktigt och därför har vi ett test-team som noggrant söker inspiration, lagar och utvärderar nya maträtter.

Vi mäter även dagligen hur nöjda våra gäster är. På många skolor har vi en kundnöjdhetsmätare där eleverna varje dag kan ge betyg på maten som serverats. Självklart mäter vi även matsvinn. Allt detta ger oss möjlighet att utvecklas och att göra snabba justeringar.

Vi arbetar även med strukturerade kunddialoger där vi kontinuerligt stämmer av allt från våra leveranser till matsedlar och rätter.

Hållbarhet

I Sverige serveras omkring tre miljoner offentliga måltider per dag inom skola, vård och omsorg. Här finns en stor potential att lyfta miljömässig hållbarhet och samtidigt bidra till mer hållbara och hälsosamma matvanor.

Med en kost mer anpassad för vår planet skulle alla bli vinnare – naturen, djuren, våra medmänniskor och vi själva!

Oavsett var i kedjan vi befinner oss så är vårt fokus alltid på säkerhet, hållbarhet och service.

Vi vill visa våra kunder att vi satsar på lokalt- och ekologiskt odlad mat. Detta är en stor del av vårt relevanta miljötänk och går hand i hand med våra miljömål.

Till hjälp i vårt hållbarhetsarbete har vi en miljö, kvalitet och hållbarhetspolicy, som säkerställer att det vi lovar genomförs i praktiken.

Vår ledstjärna i hållbarhetsarbetet är de 17, av FN definierade, hållbarhetsmålen. Primärt fokus för Eaterys hållbarhetsarbete är mål nummer 12 (Hållbar konsumtion och produktion) samt mål nummer 13 (Bekämpa klimatförändringarna).

Exempel på hållbara åtgärder kopplade till FN:s hållbarhetsmål

  • Ansvarsfulla inköp – All menyplanering och arbete i köken utförs noggrant för att minimera matsvinn i såväl beställning som tillagning.
  • Svinnsmart – Vi har hög råvarueffektivitet i våra kök. Alla ingredienser används. Våra kreativa kockar har fria händer att återanvända överbliven mat och råvaror till nya rätter samt till att berika salladsbuffén.
  • Transporter – Vi samordnar våra transporter i största mån samt använder fordon som är miljöklassade.
  • Hållbara leverantörskedjor – Vår fisk är alltid MSC-märkt, allt kaffe är KRAV- och/eller Fairtrade-märkt.
  • Cirkulär användning – Engångsmaterial för Take-Away ska vara av miljövänligt material.
  • Kvalitetssäkrat – Kemprodukter som används i disk och städ ska vara Svanen-märkta.

Säker mat

Målsättningen är att alla eleverna ska känna sig trygga med maten som serveras. Vår personal i köken har kunskap om livsmedelssäkerhet och det finns tydliga rutiner för hur faror ska hanteras, förebyggas och åtgärdas.

Dessutom finns det särskilda specialkostrutiner för att säkerställa att elever med allergi och överkänslighet får rätt och säker mat.

Våra rutiner utgår från HACCP-principerna som är en standardiserad arbetsmetod som beskriver hur man systematiskt kartlägger, bedömer och kontrollerar faror i livsmedelsproduktionen med syfte att livsmedel ska vara säkra för konsumenten. Vår mat tillagas under denna arbetsmetod och de principer som metoden innehåller.

Kontroller & systemstöd

Vår matsedel är närings- och klimatberäknad kontrolleras av ett externt institut som även granskar menyerna utifrån variation och kvalitet. Personalens engagemang är en viktig faktor och vi vill systematisera så mycket som möjligt. Vi arbetar till exempel med systemstödet GetCompliant för att säkerställa att alla rutiner upprätthålls i våra kök. Avvikelser rapporteras, åtgärdas och vi arbetar dagligen med att förebygga risker.

Centrala områden som vi valt att fokusera på

  • Specialkost
  • Spårbarhet
  • Arbetsmiljö